شرکت حساب کار کویر قشم (شماره ثبت: ۵۱۹۷)

تهیه و تنظیم صورت های مالی

تهیه و تنظیم صورت های مالی، ارسال اظهارنامه الکترونیکی، خدمات بیمه تامین اجتماعی، خدمات مالی و حسابداری، ارائه دهنده ی مشاوره مالیاتی رایگان

شرکت حساب کار کویر قشم

ارائه دهنده کله خدمات مالی حسابداری و مالیاتی در قشم

_

شرکت حساب کار کویر قشم در سال ۱۳۹۴ در قالب موسسه خدمات مالی و مشاوره و مدیریت فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تشکیل این موسسه، بنیان گذاری تشکیلات حرفه ای برای ارائه خدمات مورد نیاز به مدیریت بنگاهای اقتصادی است.

تعهدات شرکت حساب کار به کارفرمایان:

  • حفظ محرمانگی مشتریان
  • انعقاد قرارداد رسمی
  • پایبندی به تعهدات
  • دارای نیروی کار متخصص

خدمات شرکت حساب کار

سرویس های قابل ارائه این مجموعه

_

انجام کلیه امورحسابداری و مالیاتی شرکت ها (سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود و تعاونی و تضامنی) و موسسات و کارخانجات. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه وپاسخ گویی به ممیز مالیاتی و همچنین تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده توسط نیروهای زبده مالـی. سیاست این شرکت در بکارگیری کارکنانی است که کارایی و توانایی های مناسب را در انجام وظایف محوله داشته باشند. لذا کارکنان فنی شرکت حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته های مرتبط از جمله حسابداری، مدیریت و زبان انگلیسی از دانشگاه های معتبر می باشند . همچنین به منظور ارتقا، سطح علمی و آشنایی کارکنان با آخرین تحولات در دانش حسابداری ، حسابرسی و سیستم های مدیریت ، دوره های آموزشی داخلی برای کارکنان در نظر گرفته می شود . علاوه بر آن ارزیابی کارکنان بر اساس مبانی دقیق و بطور مستمر انجام می شود .

۱
خدمـات حسابرسـی داخلـی

تهیه، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه.

۲
مشـاوره مالیاتـی

تنظیم لوایح مالیاتی، تهیه اظهارنامه مالیاتی پایان سال، تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده، تهیه گزارشات فصلی خرید و فـروش.

۳
مشـاوره مالـی

مشاوره مالی و مدیریتی، طراحی و پیاده سازی نظام جامع مالی، تهیه طرح های توجیهی جهت ارائه به بانک ها.

۴
مشاوره بیمـه

ثبت نام و اخذ کد کارگاهی، رسیدگی به اسناد حسابداری با نگاه حسابرسی بیمه ایی، تنظیم لیست های حقوق و دستمزد

۵
خـدمات انبار گردانـی

تهیه صورت های مالی اشخاص حقیقی، حقوقی و صورت های مالی تلفیقی گروه شرکت ها طبق ضوابط و استانداردهای ملی

۶
خـدمات حسابرسـی

انجام انواع خدمات حسابرسی شامل: حسابرسی صورتهای مالی (استاندارد IFRS)، حسابرسی داخلـی، بررسی اجمالی صورتهای مالی

۷
ترجمـه متون تخصصـی حسـابداری

ترجـمه ی کلیه متون حسابداری اعم از حسابداری بازرگانـی، پیمانکاری، خدماتـی و تولیدی

درخواست مشاوره رایگان

ارسال درخواست تماس و گفتگو و حل مشکلات

_

انجام کلیه امورحسابداری و مالیاتی شرکت ها (سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود و تعاونی و تضامنی) و موسسات و کارخانجات. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه وپاسخ گویی به ممیز مالیاتی و همچنین تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده توسط نیروهای زبده مالـی. سیاست این شرکت در بکارگیری کارکنانی است که کارایی و توانایی های مناسب را در انجام وظایف محوله داشته باشند. لذا کارکنان فنی شرکت حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته های مرتبط از جمله حسابداری، مدیریت و زبان انگلیسی از دانشگاه های معتبر می باشند . همچنین به منظور ارتقا، سطح علمی و آشنایی کارکنان با آخرین تحولات در دانش حسابداری ، حسابرسی و سیستم های مدیریت ، دوره های آموزشی داخلی برای کارکنان در نظر گرفته می شود . علاوه بر آن ارزیابی کارکنان بر اساس مبانی دقیق و بطور مستمر انجام می شود .

_

همکاری های صورت گرفته

_
دریا پی بن
دریا پی بن
ایساکو
ایساکو
آرشام صنعت قشم
آرشام صنعت قشم
ایران خودرو
ایران خودرو
تماس: ۰۷۶۳۵۲۲۹۷۵۷