خدمات حسابرسی داخلی

طی سالهای اخیر تحولات عمده ای در محیط های کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده که تاثیرات عمیق و متعددی به کارکرد و فعالیت شرکتهای بر جا گذاشته از جمله این تحولات می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، رقابت و ریسک شرکتها ،تحول سریع در فناوری اطلاعات ، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. از این رو راهبری اصولی و نظاممند این مکانیزم ها و سازه کارها و اعمال کنترل اثر بخش برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از سیستم های حسابرسی داخلی است. برقراری و پیاده سازی حسابرسی داخلی نقطه شروع سیستم مدیریت پیشرفته است.

تماس: ۰۷۶۳۵۲۲۹۷۵۷